Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Семинар
1 октомври 2016 година

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК“, Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар Биогас постројки, кој ќе се организира на 1 октомври 2016 година.

Видови на биомаса, содржина и достапност во Македонија, инвестиции во биогас системи и компоненти, модулирани биодигестори, складирање на биогасот и/или производство на електрична и топлинска енергија се дел од темите презентирани од релевантни експерти.
Теми кои ќе се обработат на семинарот

 • Видови на биомаса, содржина и достапност
 • Намалување на трошоците за потрошувачка
 • Субвенции
 • Периоди на амортизација
 • Биогас системи и компоненти, карактеристики
 • Биодигестори
 • Биохемиски процеси, ферментација
 • Складирање на супстратот
 • Ферментатори
 • Складирање на биогасот
 • Биогас мотори
 • Употреба на отпадната топлина
 • Големина на котелот и турбината
 • Пресметка на потрошувачката на енергија
 • Пресметка за ефикасност на трошоците
 • Инвестиции

Време и место на одржување

Настанот ќе се одржи на 1 октомври 2016 година (сабота) од 10.00 часот, во Скопје. 

Отворен настан

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail.

 

Пријавување

Учесниците кои сакаат да учествуваат со промоција на услуги и производи во контекст на темата треба навремено да се пријават - дополнителни консултациии со Слободан Софески тел. 070 271 901

 • No labels