Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Проектна работилница и семинар
7 мај и 24 декември 2016 година

Националниот конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој, на иницијатива на EUREM MK, организира иницирачка проектна работилница и семинар.Националниот конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој повикува за поддршка на иницијативата и учество од заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на проекти за одржлив развој, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и/или подготовка и реализација на институционална рамка за политиките на одржлив развој и енергетска ефикасност.

Повеќе информации за Националниот конзоциум >>

Пријава за соработник

Соработката со Националниот конзорциум заинтересираните можат да ја остварат како придружни членови или како подизведувачи на проектите.

Придружните членови на Националниот конзорциум е потребно да поседуваат сертификација и искуство за изработка и управување со проекти за енергетска ефикасност - членство во Здружението EUREM MK - сертифицирана обука за енергетски менаџер, енергетски проект-менаџер - препорачана програма на www.eurem.net или сродна. 

Подизведувачите на проектите ќе бидат дел од базата на заинтересирани соработници. Активностите за тековните проекти на Националниот конзорциум подизведувачите ќе можат поблиску да ги следат како членови на Комората на мал бизнис.

ПРИЈАВА за соработник

Пријавување учество

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Учесниците на работилницата немаат обврска претходно да пријават учество како соработник на Националниот конзорциум.


ПРИЈАВА за учество 


Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail.

Котизацијата за учество изнесува 4.850,00 денари, која може да се пресмета како годишна членарина во Комората на мал бизнис за учесниците (правни субјекти) кои ќе се пријават за соработници на Националниот конзорциум. Исто така, котизацијата за учество може да се пресмета како попуст за пријавените во обуката ЕУРЕМ 2016.

Теми кои ќе се обработат на семинарот

главен предавач: д-р Дарко Славковиќ

Graduated Engineer of Human Environment Protection

  • Completed doctoral study program: Protection and utilization of nature and landscape

Department of landscape ecology, Faculty of Natural Sciences under the Comenius University in Bratislava, Slovak Republic

Work on different environmental projects:

  • Project APVT-51-037 Integrated landscape management (2005-2006)
  • Project KEGA No. 3/5149/07 Interuniversity content integration of study programs focused on landscape planning

Employee in Skopje branch unit of ANAMET S.A. Recycling Industry  Athens, Greece

1. Incentives for investment in Green IT

A holistic approach to green IT

Green lifecycle of IT equipment

2. Global regulatory environment for electric, electronic and IT sector

Laws and Regulations for Green IT

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

The Basel Convention

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Regulations and standards for energy efficiency

3. Process and product standards - Green IT

Drivers of green IT

- legislation

- environmental pressures

- business competitiveness

Hazardous substances in E - waste

4. Consumption of electricity. energy in the IT sector

Electricity consumption in office

Steps for proper management energy office

EPEAT

Improving energy efficiency in the workplace

Real examples – SBB Swiss Railway

Real examples – Swisscom

Real examples - Six Group

Virtualization of servers

5. Server - Cloud connection

Real examples - Cloud systems in companies of all sizes

Data centers

Reasons for acceptance of green solutions in data centers

Energy consumption of data centers

Essentials index data center PUE

Energy losses of data centers

Reasons for loss of data centers

6. Energy Efficiency Strategy - EES

EES - Operating costs

EES - Planned activities

Време и место на одржување

Настанот ќе се одржи на 7 мај и 24 декември 2016 година (сабота) во 10.00 часот, во Скопје.

Национален конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој

Здружение за енергетска ефикасност EUREM MK

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077,  тел/фах. (02) 244 8134

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk     

  • No labels