Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК“, Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар Климатизација и вентилација - енергетски ефикасни проекти и решенија, кој ќе се организира во рамките на проектот EUREMplus во Скопје на 9 април 2016 година.

Теми кои ќе се обработат на семинарот

1. Kомпоненти на системот за кламатизација

 • Разменувач на топлина: греење
 • Овлажнувач
 • Mешач
 • Разменувач на топлина: ладење + сушење
 • Eфикасност на WRG
 • Hx дијаграм

2. Oптимизација на волуменскиот проток

3. Заложба за VDI 6022 хигиена и чистење

4. Oпции за оптимизација

Мерки за заштеда

 • Tермоизолација
 • Засенчување
 • Вентилација поврзана со потребата
 • Потрошувачката на енергија како внатрешно оптоварување
 • Пресметка на побарувачката за топлинска енергија 

Oптимизација на дистрибуцијата

 • Tермичка изолација, кондензација
 • Загуба (пад) на притисок
 • Потрошувачка на електрична енергија
 • Заштеди во поединечни области

WRG

 • Вкупен потенцијал за заштеда
 • Заштеди во поединечни области

5. Нови трендови

 • Пасивни куќи
 • DEC
 • Геотермални извори, зацевување
 • Потенцијал

Време и место на одржување

Настанот ќе се одржи на 9 април 2016 година (сабота) во 10.00 часот, во Скопје.

Отворен настан

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail.

 

Пријавување

Учесниците кои сакаат да учествуваат со промоција на услуги и производи во контекст на темата треба навремено да се пријават - дополнителни консултациии со Слободан Софески тел. 070 271 901.

Здружение за енергетска ефикасност EUREM MK

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077,  тел/фах. (02) 244 8134

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk     

 • No labels