Skip to end of metadata
Go to start of metadata


EUREMplus Video Macedonia
од реализацијата на обуката за eвропски eнергетски менаџер (EUREM)

 

 

 

 


Видеото е објавено на каналот EUREM - European EnergyManager на YouTube,
заедно со уште девет видеа од Германија, Австрија, Полска, Хрватска, Чешка, Романија, Кипар и Бугарија,
земји каде се реализираат обуките за EUREM.


 

  • No labels