Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 АВСТРИЈА

Новата Christian Doppler лабораторија
има за цел подобрување на горивните ќелии
 

27.03.2015

 Истражувачите од Германија и Австрија го посветија своето внимание кон подобрување на горивните ќелии, така што на камионите-ладилници не ќе мора континуирано да им работат моторите, со цел и понатаму да работат нивните системи за ладење. Новоформираната Christian Doppler лабораторија има за цел да оптимизира системи во кои електрична енергија може да биде директно генерирана од дизел гориво.

Christian Doppler  лабораторијата за ЌИнтерфејси во Метал-Поддржаните Електрохемиски Конвертори на Енергија "во Истражувачкиот центар Jülich во Германија работи заедно со австриските фирми AVL и Plansee и Виенскиот Универзитет за Технологија. Надворешниот модул на истражувачка институција (Christian Doppler лабораторија)  постои од септември 2014 година, а официјално беше отворен на 21 јануари, 2015 и се наоѓа во Виенскиот Универзитет за Технологија.

Значително подобрување на енергетската ефикасност

AVL веќе има развиено многу успешни системи на горивни ќелии кои генерираат електрична енергија директно од дизел гориво. „Стапката на ефикасност е многу повисока отколку во производство на електрична енергија со согорување на дизел гориво во моторот", вели Alexander Opitz од Институтот за хемиски технологии и аналитика во Виена Универзитет за Технологија. Ова ќе им овозможи на камионите да работат на значително поголем енергетски ефикасен начин бидејќи возачите ќе можат да ги исклучат моторите, а сепак ќе можат да ги користат системи за ладење, климатизација системи или други уреди.  

повеќе >>

  • No labels