Skip to end of metadata
Go to start of metadata

пријавувањето и пополнувањето на групата е ВО ТЕК

група: мај 2017

пријава

брошура (.pdf)

Регистрирајте се на EUREM MK Sign Up за да можете преку оваа страница (Проекти и конкурси)
да имате пристап до информации за годишните конференции, тековните конкурси за обуката за европски енергетски менаџери,
настани и EUREM проекти во Република Македонија и регионот.


Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава
Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, издаден на германски јазик за употреба во Сојузна Република Германија
и на англиски јазик за интернационална употреба.

ПРИЈАВУВАЊЕ

Аплицирањето се врши со поднесување пополнета пријава за EUREM обука.

пријавувањето и пополнувањето на групата е ВО ТЕК


По пријавувањето, изборот на кандидатите кои ќе учествуваат во групата го врши Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken - Индустриска Стопанска Комора на Нинберг.

Завршниот сертификат за European Energy Manager го издава Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken - Индустриска Стопанска Комора на Нинберг.

За учество во проектот може да се пријават максимум
три претставници од една организација.

Вкупниот број учесници е ограничен на 15 кандидати.Пополнетата пријава  испратете ја на по e-mail.

НАСТАВА

Обуката се реализира во десет месеци - два пати месечно по еден-три дена (петок-сабота), во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување.


ПРОГРАМА И РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА >>

ТРОШОЦИ И КОТИЗАЦИЈА

Учесниците самостојно ги покриваат трошоците за наставата, која ќе се реализира во Скопје (160 наставни часа) во вкупна вредност од 66.500,00 денари и завршно тестирање од 6.130,00 денари со можност за плаќање на 10 месечни рати.

Повеќе информации на порталот EUREM MK, преку брошурата за EUREM или во

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077, 075 438 576 тел/фах. (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

www.cosmoinnovate.com.mk  • No labels