Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

ЕВРОПА

Со реставрација на становите и со користење на обновливите извори на енергија во Европа, рускиот гас може да „извиси“

29.10.2014

 Со подобрување на изолацијата и на греењето на објектите во Европа и со зголемување на учеството на обновливите извори на енергија, Европската унија ќе спаси 23% од потрошувачката на гас, колку што е увозот на природен гас од Русија. Всушност, ЕУ може да ја преполови потрошувачка на природен гас до 2030 година и така ќе ја подобри како животната средина, така и енергетската ефикасност, според истражувањето на консултантската фирма Ecofys, а пренесува европско издание на Еурактива и бугарскиот сајт Медиапул.

Според авторите на истражувањето, целосно е можно да се намали емисијата на јаглерод за 49%, во однос на нивото од 1990 година, предвидено со проектот „Енергија-клима

2030 година“. Со овој проект предвидено е намалување на емисиите на стакленички гасови во ЕУ за 40%, подобрување на енергетската ефикасност за 30% и зголемување на искористувањето на обновливите извори на енергија до 27% во енергетскиот микс.

Според авторите, со реконструкција на живеалиштата и на јавните објекти во ЕУ, нето потрошувачка на гас ќе се намали за 58%, што е фактички 23% од вкупната потрошувачка на гас.

Со намалување од 20% на потрошувачката на гас во индустријата за 5% ќе биде намалена сегашната потрошувачка на природен гас, се наведува во извештајот. Оваа цел може да се постигне преку зајакнување на комбинираното производство на топлина и електрична енергија, како и со подобра опрема за греење.

Врз основа на реален раст, потрошувачката на производство на енергија може да се намали за 63% или 19% од вкупната потрошувачка на гас во Европската унија, зголемување на трудот обновливи енергија во енергетскиот микс на ЕУ, велат авторите.

  • No labels