Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Практична менторска обука
14 мај и 4 јуни 2016 година

Центарот за финансирање и менторска поддршка, на иницијатива на EUREM MK, организира иницирачка практична менторска обука со реални изведбени проекти за енергетска ефикасност од учесниците.

...

Центарот за финансирање и менторска поддршка претставува групација во рамките на Стопанската комора на мал бизнис на членки со приоритетна дејност: фондација, финансирање, финансиски и сметководствен консалтинг и деловен консталтинг, а со основна цел на групацијата - менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти.

Пријавување учество

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници, особено доколку имаат подготвени технички - изведбени проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, но сеуште немаат пресметано ефикасност на трошоците, односно подготвено економска анализа на проектот.

...

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail.

Теми кои ќе се обработат на семинарот

главен предавач: Владимир Матевски

...

Tip
iconfalse
ПРИЈАВА за учество

Време и место на одржување

Настанот ќе се одржи на 14 мај и 4 јуни 2016 година (сабота) во 10.00 часот, во Скопје.

Пријава за соработник

Соработката со Центарот за финансирање и менторска поддршка заинтересираните можат да ја остварат како придружни членови или како подизведувачи на проектите.

...