Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
iconfalse

Основачки состанок на Националниот конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој, на иницијатива на EUREM MK и Собранието на Стопанската комора на мал бизнис на Македонија, на 9 април 2016 година во Скопје. Националниот конзорциум се основа за поддршка на претстојните локални, регионални и проекти од интерес на членките.

Согласно проценките на EBRD за инвестицискиот потенцијал за енергетска ефикасност во резиденцијалниот сектор во земјите на Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора, планиран е грант-буџет од 11 милиони евра за техничка поддршка на засегнатите страни и подобрување на легислативата поделен во три компоненти:

  • техничка поддршка за банки, добавувачи/монтажери на ЕЕ опрема
  • пристапување до ЕЕ проектите за Заедници на станари и други организации за управување со станбени комплекси
  • подобрување на ЕЕ легислативата

За реализација на проектните активности, Националниот конзорциум за енергетска ефикасност и одржлив развој повикува приклучување на заинтересирани субјекти.

пријава >>

Што е предмет на интерес?

...