Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note
iconfalse
Регистрирајте се на EUREM MK Sign Up за да можете преку оваа страница (Проекти и конкурси) да имате пристап до информации за годишните конференции, тековните конкурси за обуката за европски енергетски менаџери, настани и EUREM проекти во Република Македонија и регионот.
Tip
iconfalse
Image Modified


Warning
iconfalse

група: мај 2017

пријавувањето и пополнувањето на групата е ВО ТЕК

пријава

брошура (.pdf)

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, издаден на германски јазик за употреба во Сојузна Република Германија и на англиски јазик за интернационална употреба.

повеќе...

Panel
iconfalse
titleМакедонски енергетски ден 2016

Image Modified

Организаторот EUREM MK Здружение за енергетска ефикасност при Стопанската комора на мал бизнис на Македонија повикува на учество со презентација на проекти и проектни идеи за енергетски ефикасни објект во рамките на Македонскиот енегергетски ден 2016 година.

Пријавувањето на проектните идеи се врши со пополнување на пријава.

Tip
titleКОЈ МОЖЕ да пријави проектна идеја?
Проекти и проектни идеи можат да пријават регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост каде постои реална можност за реализација на предложените проекти.

Презентација на проектните идеи ќе се реализира во програмата на Македонскиот eнергетски ден 2016, кој како настан од EUSEW - European Sustainable Energy Week ќе се организира во Скопје на 24 јуни 2016 година.

повеќе...

...