Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Cursul Manager Energetic European „EUREM” se desfăşoară din Octombrie 2011.

...

În perioada din Octombrie 2011 pînă în Aprilie 2012 au fost instruite 8 persoane.
In perioada din Decembrie 2012 pînă în Martie 2013 au fost instruite 10 persoane.

...

Testul de examinare teoretică urmează să fie efectuat în Aprilie 2013.
Prezentarea lucrării practice urmează să fie efectuată în Aprilie 2013

...

În perioada din 30 Noiembrie 2012 pînă la 30 Martie 2013 au fost instruite 11 persoane.

...

Testul de examinare teoretică urmează să fie efectuat în Aprilie 2013.
Prezentarea lucrării practice urmează să fie efectuată în Mai 2013.