Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Program de formare: Manager Energetic European (EUREM)


Blocul 1. Bazele Managementului Energetic (8 ore)

 • Obiectivele managementului energetic
 • Structura sistemului de management energetic
 • Conţinutul şi sistemul de colectare a datelor
 • Analiza şi reducerea costurilor


Blocul 2. Cunoştinţe de bază în domeniul energeticii (8 ore)

 • Bazele tehnologiei energetice.
 • Termeni de bază, parametri şi reguli.
 • Tehnologia de control şi măsurare.


Blocul 3. Clădiri eficiente energetic (16 ore)

 • Fizica termică a clădirii. Izolarea termică a clădirii.
 • Calculul necesităţii de energie termică a clădirii.
 • Eficienţa energetică a clădirii. Paşaportul energetic.
 • Construcţiile energetic eficiente şi reconstrucţia acestora.


Blocul 4. Sursele de producere a energiei termice (20 ore)

 • Clasificare. Alegerea optimă.
 • Centrale termice şi generatoarele de energie termică. Scheme şi echipamente de bază.
 • Cogenerare şi trigenerare. Scheme şi echipamente de bază.
 • Aplicarea studiului de fezabilitate.
 • Posibilitatea de optimizare şi eficienţă energetică.


Blocul 5. Tehnologia de încălzire (8 ore)

 • Utilizarea energiei termice în procesele industriale.
 • Sisteme de producţie, furnizarea şi utilizarea aburului.
 • Utilizarea energiei termice.
 • Optimizarea graficului consumului de energie.


Blocul 6. Sisteme de încălzire şi de căldură (8 ore)

 • Destinaţii, tipuri de sisteme de încălzire şi cerinţele către acestea.
 • Construcţia sistemelor de încălzire.
 • Optimizarea lucrului şi eficienţei energetice a sistemelor de încălzire.
 • Tipurile şi construcţia sistemelor de apă caldă.
 • Optimizarea funcţionării sistemelor de apă caldă
 • Utilizarea energiei solare pentru încălzirea apei în scopuri sanitare.


Blocul 7. Ventilaţie şi aer condiţionat (8 ore)

 • Destinaţia sistemelor de ventilaţie şi cerinţelor lor.
 • Tipuri şi construcţia sistemelor de ventilaţie.
 • Optimizarea lucrului şi eficienţa energetică sistemelor de ventilaţie
 • Aparate de condiţionare a aerului.
 • Tipuri de sisteme de condiţionare a aerului.
 • Eficienţa energetică a sistemelor de condiţionare a aerului.


Blocul 8. Tehnologia de răcire (8 ore )

 • Domeniile de aplicare a tehnicii de răcire.
 • Tipuri şi construcţii de maşini frigorifice.
 • Optimizarea eficienţei energetice şi echipamente de răcire


Blocul 9. Sisteme de aer comprimat (8 ore)

 • Domenii de aplicare.
 • Cerinţele de bază pentru sistemele de aer comprimat.
 • Optimizarea şi reducerea costurilor


Blocul 10. Iluminarea (8 ore)Tipuri de sisteme de iluminat; parametri.

 • Tehnologii şi echipamente moderne.
 • Măsurarea iluminării.
 • Optimizarea şi conservarea energiei.


Blocul 11. Maşini electrice şi despre Green-IT (8 ore)

 • Cunoştinţe de bază privind maşinile electrice
 • Pierderile în transformatoarele şi maşinile electrice
 • Gestionarea maşinilor electrice
 • Optimizarea şi economisirea energiei
 • Eficienţa energetică prin utilizarea Green-IT


Blocul 12. Utilizarea energiei solare (8 ore)

 • Energia solară pentru apă caldă. Scheme, echipamente.
 • Energia solară pentru încălzire. Scheme, echipamente.
 • Energia solară pentru răcire. Scheme, echipamente.
 • Energia solară pentru producerea de energie electrică (fotovoltaica).


Blocul 13. Energie din biomasă (8 ore)

 • Pelete şi brichete. Caracteristicile principale. Tehnologiile de producţie.
 • Cazane pe biomasă. Construcţia, principiul de funcţionare.
 • Biogazul. Surse de materii prime. Tehnologii şi echipamente pentru producerea de
 • biogaz.
 • Utilizarea biogazului pentru producerea de energie.


Blocul 14. Alte tipuri de energie regenerabilă (4 ore)

 • Utilizariea energiei eoliene.
 • Centrale hidroelectrice.
 • Utilizarea energiei geotermale.


Blocul 15. Monitorizarea consumului și a datelor de energiei (8 ore)

 • Monitorizarea datelor energetice.
 • Structura sistemului de gestionare a energiei.
 • Gestionarea energiei bazată pe software.


Blocul 16. Rentabilitatea (4 ore )

 • Calcularea costurilor şi a investiţiilor necesare.
 • Calcularea perioadei de recuperare a investiţiilor.
 • Compararea tehnico-economică a opţiunilor.


Blocul 17. Managementul Proiectului / Programului (4 ore)

 • Elaborarea unui plan de măsuri pentru sporirea eficienţei energetice.
 • Prezentarea proiectului / programului şi căutarea surselor de finanţare.
 • Monitorizarea executării şi gestionării proiectului / programului.


Blocul 18. Relaţiile contractuale în sectorul energetic (16 ore)

 • Legislaţia în domeniul energeticii.
 • Comerţului cu energie. Piaţa energetică.
 • Încheierea contractelor.
 • Comercializarea cotelor privind emisiile nocive.