Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EUREM Türkiye'ye Hoşgeldiniz!

Kurs başlangıçı: 22.02.2013

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na (AHK) EUREM Konsorsiyumu tarafından “European Energy Manager” eğitimi için lisans verildi. İlk eğitim programının bir yıl sürecek hazırlık dönemini takiben Ocak 2013 ‘de başlatılması hedefleniyor.

 2006-2009 yılları arasında Nürnberg Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde 14 ortakla 12 ülkede yürütülen bir AB-Projesi olan EUREM, elde ettiği büyük başarı sonucunda proje döneminin bitiminden sonra da bağımsız bir konsorsiyum olarak faaliyetlerini sürdürüyor. EUREM’ in hedefini uzmanların eğitilmesi, uzmanlardan oluşan bir iletişim ağı kurulması, bilgi ve teknoloji transferinin yoğunlaştırılması  ve firmaların rekabet gücünün artırılması oluşturuyor. Oluşturulan iletişim ağı bilgi ve deneyim alışverişi için çerçeve niteliği taşıyor. Uzman yetiştirilmesi suretiyle enerji etkin teknolojilerin kullanımına destek verilmesinin yanısıra, çevrenin ve iklimin korunmasına da katkı sağlanmış oluyor. 

İleri eğitim önem taşıyor

Enerji yöneticilerinin ana hedefini enerji kullanımında verimliliğin artırılması oluşturuyor. EUREM tarafından verilen bilgiye göre, şu ana kadar ileri eğitim programlarını tamamlamış 2.000  enerji yöneticisi tarafından geliştirilen projeler sayesinde toplam 1.5 milyon MWh düzeyinde enerji tasarrufu sağlanmış bulunuyor. Enerji yöneticilerinin g örevlendirilmesi sadece enerji tüketiminin yüksek olduğu işletmeler için avantaj oluşturmakla kalmıyor. Enerji giderlerinin azaltılmasının yanısıra, işletmenin enerji tüketimi konusundaki bilinçli tutumu gerek şirket kültürü, gerekse şirketin imajı açısından da önemli rol oynuyor.

European Energy Manager ileri mesleki eğitim programı altı ila  oniki aylık bir dönemi kapsıyor. Söz konusu ileri mesleki eğitim programından firmalarında teknik alanda uzman veya yönetici olarak görev yapan kişiler (örneğin üretim sorumluları, teknisyenler, proses mühendisleri ) yararlanabiliyor. Eğitim programı -45’er dakikalık - 160 ders saatini, serbest çalışma dönemlerini ve -80 saatlik- bir enerji projesi hazırlık çalışmasını  kapsıyor  ve programda elde edilen teorik bilgilerin hazırlanacak bir enerji projesiyle uygulamaya aktarılmasını hedefliyor.

Eğitim programında  temel bilgilerin yanısıra enerjinin --örneğin binalardaki kullanımı gibi - farklı uygulama alanları, proses ısısı gibi artık enerjilerin değerlendirilmesi veya enerji üretimi (kojenerasyon, biomas ve solar enerji) gibi farklı konular da işleniyor.

Teknik konuların yanısıra  proje hazırlığından fizibilite hesaplarına ve kapsamlı enerji yönetim sistemlerine kadar  uzanan geniş bir alanı kapsayan enerji yönetim sistemleri hakkında da bilgi veriliyor.

Yukarıda sözü edilen  enerji projeleri uzmanların desteğiyle hazırlanıyor ve eğitim programı içinde önemli rol oynuyor. Projelerin çıkış noktasını eğitim programlarına katılan kişilerin halen çalışmakta oldukları işletmelerdeki  enerji verimliliği alanındaki zayıf noktaların saptanması oluşturuyor. Hazırlanacak projeler ile söz konusu eksiklerin giderilmesini sağlayacak çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Böylelikle çalışanlarını eğitim programına göndermiş olan işletmeler hazırlanacak enerji projelerini hayata geçirmek suretiyle enerji tasarrufu sağlayarak doğrudan iktisadi kazanç elde ediyorlar. Uzman eğitmenlerden oluşan bir komiteye sunulması gereken enerji projesi aynı zamanda eğitim programı bitirme sınavı niteliği taşıyor. Söz konusu sınav sayesinde geleceğin enerji yöneticileri ileride geliştirecekleri  tasarruf önlemlerini düzenli olarak işletme yönetimine sunma ve onları ikna edebilme yeteneğini de geliştiriyorlar.

 Uluslararası standart

Eğitim programı veren kuruluşların Avrupa genelinde tek bir çatı altında toplanmış olması yüksek bir standart düzeyine ulaşılmasını ve verilecek sertifikaların karşılıklı tanınabilmesini mümkün kılıyor. Bunun yanısıra eğitim sistemi farklı ülkelere uyarlanabilecek esnekliğe sahip bulunuyor. Nitekim Finlandiya’da bina ısıtma sistemlerine ağırlık verilirken, Portekiz’de düzenlenen eğitim programlarında bina  soğutma sistemleri üzerinde duruluyor. Eğitimini tamamlamış olan enerji yöneticileri Internet  veya çeşitli diğer etkinliklerle Avrupa genelindeki iletişim ağına katılmaya teşvik ediliyorlar. Söz konusu eğitim programları Avrupa ülkeleri dışında Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Amerika ülkelerinde de uygulanıyor.

Sizde bu eğitim programına katılın!

Bilgi ve kayıt:

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

Yeniköy Cad. No 88

TR-34457 Türkiye

Tel: +90 212 363 05 00

Faks: +90 212 363 05 60

E-Mail: info@dtr-ihk.de

Web:www.dtr-ihk.de