Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Izobraževanje »Evropski energetski menedžer - EUREM«

  • Ali raba in stroški za energijo v vašem podjetju nenehno naraščajo, pa ne najdete načina, kako bi jih učinkovito omejili in zmanjšali?
  • Potrebujete nove ideje za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških?
  • Bi radi, da gospodarjenje z energijo v vašem podjetju postane del cikla stalnih izboljšav, načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj?
  • Ste pripravljeni svoje izkušnje na področju oskrbe z energijo in njene rabe izmenjati s predstavniki drugih podjetij in organizacij?
  • Se zavedate vpliva, ki ga ima naraščajoča raba energije na naše okolje in podnebje?
  • Ste vedeli, da so prihranki iz projektnih nalog slovenskih udeležencev izobraževanja EUREM ocenjeni na 1,5 GWh oz. 97.400 evrov na leto in udeleženca?

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje »Evropski energetski menedžer – EUREM«, ki so ga razvili v Nemčiji leta 1997, do sedaj pa se je v njegovem okviru za učinkovito gospodarjenje z energijo usposobilo že vec kot 4.000 evropskih energetskih menedžerjev, je namenjeno vsem, ki želijo dobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem.

V Sloveniji je bilo prvo izobraževanje EUREM organizirano v okviru projekta EUREM.NET leta 2008. Doslej je bilo izvedenih 9 izobraževanj EUREM, ki jih je uspešno zaključilo 190 evropskih energetskih menedžerjev. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov iz njihovih projektnih nalog je ocenjen na 291,7 GWh/leto oz. 18,5 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 128,3 kt/leto.

Slovenski energetski menedžerji so s svojimi projektnimi nalogami zelo uspešni tudi na evropski ravni. V okviru rednih letnih konferenc evropskih energetskih menedžerjev so naši energetski menedžerji prejeli več nagrad.

Izobraževanje, ki traja 6 mesecev, organiziramo pa ga na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških. Udeleženci se v okviru izobraževanja usposobijo za pripravo analize energetskega položaja podjetja, tehnično in organizacijsko pripravo in vodenje projektov učinkovite rabe energije ter njihovo primerno predstavitev vodstvu podjetja, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter zagotavljanje stalnih izboljšav v podjetju.

Več o izobraževanju si lahko preberete v nadaljevanju na podstraneh.

  • No labels