Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Limba de predare este română şi rusă.

Cursul include 160 ore academice de lecţii teoretice şi 40 ore de lucru practic pentru elaborarea unui proiect în domeniul selectat. Forma de studii este cu frecvenţa la zi.

Către finele cursului, fiecare participant elaborează şi prezintă o lucrare practică în domeniul eficienţei energetice, iar finalitatea însăşi, constituie un CERTIFICAT DE STANDARD EUROPEAN, eliberat pentru susţinerea cu succes a examenului teoretic şi practic.

  • No labels